HIV

HIV 1  – wirus ludzkiego niedoboru odporności ( ang. human  immunodeficiency virus) .Retrowirus, który został  wyizolowany i rozpoznany jako etiologiczny czynnik AIDS. HIV‐1 zaklasyfikowany jest jako lentiwirus (wirus mogący wchodzić  w fazę  uśpienia, czyli trwania w komórce w postaci prowirusa przez bardzo długi okres – przyp. tłum.) w podgrupie retrowirusów.
Większość  wirusów i wszystkie bakterie, rośliny i zwierzęta mają  kod genetyczny DNA, który jest
przepisywany na RNA w celu budowy specyficznych protein. Natomiast dla retrowirusów (w tym HIV)
charakterystyczne jest to,  że ich materiałem genetycznym jest sam RNA. RNA wirusowe jest
odwrotnie przepisywane na DNA, które następnie jest umieszczane w DNA komórki – gospodarza, co
powoduje, że pozbywa się ona swoich naturalnych funkcji i staje się „fabryką” HIV.

Po wniknięciu do organizmu powoli wyniszcza układ odpornościowy, doprowadzając do rozwoju AIDS. Pierwsze zakażenia odnotowano w roku 1981, w roku 1983 wyizolowano wirusa.  Charakteryzuje się dużą zmiennością i zdolnościami mutacji nawet w obrębie jednego zakażonego. Możliwe drogi zakażenia wirusem to niezabezpieczony stosunek seksualny, używanie tych samych igieł do iniekcji ( wymiana krwi), łożysko lub krew w trakcie porodu oraz karmienie piersią.  Po zakażeniu wirusem organizm wykazuje nieswoiste objawy stanu zapalnego, lub nie daje ich wcale. Jedynym potwierdzeniem zakażenia wirusem HIV jest test.

HIV 2  -Wirus blisko spokrewniony z HIV‐1, który również  jest przyczyną  AIDS. Po raz pierwszy został  on wyizolowany w zachodniej Afryce. Zarówno HIV‐1, jak i HIV‐2 są  podobne w swojej strukturze, drogach transmisji i konsekwencjach infekcji oportunistycznych. Różnią się za to występowaniem geograficznym oraz tempem rozwoju zakażenia. W porównaniu do HIV‐1, HIV‐2 znaleziony został pierwotnie w zachodniej Afryce i charakteryzuje się  wolniejszym i mniej poważnym przebiegiem klinicznym jednak jest również bardziej odporna na leczenie antywirusowe.


MODEL WIRUSA HIV.

 

vi8

00016031

 

 


 

REPLIKACJA WIRUSA HIV.

hiv_replikacja

 

1. Wirus przyczepia się:  Białko otoczkowe cząsteczki wirusa wiąże się z receptorami białka CD4 zaatakowanej komórki.

2. Powielanie genów:  Wirus HIV „kopiuje” swój materiał genetyczny.

3.  Replikacja:  Wirus umieszcza powielone geny w DNA zakażonej komórki. Podczas podziału komórka wytwarza składniki HIV.

4.  Uwolnienie:  Składniki wirusa zgromadzone przy ściance komórki tworzą „pąk”, który odrywając się staje się nową cząsteczką HIV.


Nasze Forum:

aidsribbon3