FORUM > INFORMACJE O HIV/AIDS I KOMENTOWANIE WYDARZEŃ

SEX ORALNY A HIV

(1/1)

Klusia:
Seks oralny jest jedną z bezpieczniejszych form aktywności seksualnej, jednakże ryzyko zakażenia HIV w takich kontaktach nie równa się zeru [1]. Ryzyko to można zmniejszyć poprzez używanie prezerwatyw smakowych, produkowanych specjalnie do seksu oralnego.

 Mimo ponad 25 lat trwania epidemii HIV/AIDS ciągle jest niewiele wiarygodnych informacji na ten temat. Może dlatego, że trudno zidentyfikować osoby uprawiające wyłącznie seks  oralny. W jednym z doniesień przedstawiono 20 mężczyzn zakażonych HIV, Ryzyko zakażenia HIV w oralnych kontaktach seksualnych nie równa się zeru.uprawiających seks z mężczyznami, którzy w ankiecie podawali, iż w ciągu 6 – 9 miesięcy poprzedzających serokonwersję dokonywali wyłącznie seksu oralnego, ale w późniejszych bezpośrednich rozmowach 11 z nich przyznało, iż w tym czasie utrzymywali też kontakty analne, bez zabezpieczenia[2].

 W pierwszych latach epidemii AIDS kontakty oralne uważano za bezpieczne. W badaniach 135 osób, które dokonały 19 000 wyłącznie oralnych kontaktów z zakażonym HIV partnerem (partnerką) nie stwierdzono żadnego nowego przypadku infekcji HIV[3]. Od roku 1987 do 1993r. opisano 42 przypadki zakażeń tą właśnie drogą[4], co potwierdza, że prawdopodobieństwo zakażenia HIV w konsekwencji kontaktów oralnych jest niewielkie, jeśli zostaną wykluczone inne czynniki ryzyka.
     
 Jednakże w początkach lat dziewięćdziesiątych XX wieku zaczęły się pojawiać doniesienia o zakażeniach HIV i innymi chorobami przenoszonych podczas takich kontaktów[5]. Opisano – między innymi – przypadek infekcji HIV mężczyzny, który krótko po usunięciu migdałków i plastyce podniebienia, dokonanych z powodu przewlekłego bezdechu sennego, angażował się w kontakty oralne bez zabezpieczenia z zakażonymi HIV partnerami[6].

 Samo określenie „seks oralny” nie dla wszystkich znaczy to samo. W Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, w których testy w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV wykonywane są bezpłatnie, bez skierowania i anonimowo, heteroseksualni mężczyźni pytając o ryzyko zakażenia HIV związane z kontaktami oralnymi mają zwykle na myśli fellatio. Ale możliwe są jeszcze inne formy:

Fellatio - jest określeniem sytuacji, w której męskie narządy płciowe mają kontakt z ustami partnerki/partnera.

Cunnilingus – czyli sytuacja, w  której dochodzi do kontaktu narządów płciowych kobiety z ustami partnera/partnerki.

Anilingus – to kontakt ust z okolicą odbytu.

 Błona śluzowa jamy ustnej jest wrażliwa na zakażenie HIV. Szczególnie niebezpieczny jest jej kontakt z nasieniem i/lub krwią. Z badań na zwierzętach wiadomo, że możliwe jest zakażenie HIV w następstwie Błona śluzowa jamy ustnej jest wrażliwa na zakażenie HIV.bezpośredniego kontaktu wirusa z nieuszkodzoną błoną śluzową jamy ustnej[7,8 ]. W badaniach migdałków podniebiennych ludzi wykazano, iż mogą być one wrażliwe na zakażenie HIV[9,10].

 W badaniach doświadczalnych wykazano, że etanol (alkohol) ułatwia zakażenie HIV komórek nabłonka jamy ustnej[11]. Tak więc choć alkohol, zwłaszcza wysokoprocentowy, inaktywuje HIV, to w przypadku kontaktu błony śluzowej jamy ustnej z materiałem zakaźnym (nasienie, krew) nie jest wskazane płukanie jej alkoholem. Eksperci niemieccy w razie kontaktu nasienia z błoną śluzową jamy ustnej zalecają natychmiastowe wyplucie ejakulatu, a następnie kilkakrotne przepłukanie (4 - 5 x) jamy ustnej wodą[12].

 Badacze kanadyjscy sugerują, że ryzyko przeniesienia zakażenia, także HIV, w kontaktach oralnych jest większe, kiedy penetrujący mężczyzna dokonywał wcześniej piercingu genitaliów, gdyż obecność metalowego kolczyka może powodować przebiegający niezauważalnie stan zapalny, zwiększający ryzyko przeniesienia zakażenia, sugerują także, by stomatolodzy ostrzegali pacjentów o zwiększonym ryzyku zakażenia poprzez seks oralny po inwazyjnych procedurach dentystycznych, jak na przykład wyrwanie zęba[13].

 Wiele zależy od tego, czy jest się stroną „czynną” czy „bierną” takiej relacji. Opisano przypadki zakażeń mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami, którzy utrzymywali wyłącznie kontakty oralne, z wytryskiem w usta. Zakażeniu ulegali mężczyźni, których jama ustna miała kontakt z nasieniem partnera[14,15]. W Eksperci szwajcarscy przestrzegają przed kontaktami oralnymi z wytryskiem nasienia do jamy ustnej partnera (partnerki), a także z kobietami podczas miesiączki. kontaktach heteroseksualnych ryzyko jest większe dla kobiety, której usta mają kontakt z narządami płciowymi partnera. Jednakże  spośród rozmaitych aktywności seksualnych seks oralny jest znacznie mniej ryzykowny, niż seks analny[16].

 Eksperci szwajcarscy przestrzegają przed kontaktami oralnymi z wytryskiem nasienia do jamy ustnej partnera (partnerki), a także z kobietami podczas miesiączki. W roku 2005 pojawiły się w Szwajcarii bilbordy przypominających o tym ryzyku, które w kontaktach heteroseksualnych dotyczy przede wszystkim kobiet , ale także i mężczyzn. 

 Ryzyko przeniesienia zakażenia HIV w następstwie kontaktów usta – narządy płciowe kobiety (cunnilingus) jest szacowane jako ekstremalnie małe.

 W pojawiających się w ostatnich latach publikacjach więcej uwagi poświęca się zakażeniom innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową podczas kontaktów oralnych. W 2004 r. wykazano, że 13,7% przypadków kiły w Chicago (USA) zostało nabytych właśnie poprzez takie kontakty[17]. Zmiana pierwotna pojawiała się po 10 – 90 dniach od zakażenia (średnio po 21 dniach) na wargach, języku lub błonach śluzowych jamy ustnej. Kiła nabyta w następstwie kontaktów oralnych często przebiega bezobjawowo lub z niewielkimi objawami (subklinicznie), bywa także błędnie traktowana jako zmiany opryszczkowe, co przyczynia się do opóźnienia rozpoznania i włączenia właściwego leczenia.

 Możliwe jest zakażenie także innymi chorobami: opisano przypadek mężczyzny, u którego kontakt oralny spowodował zakażenie HIV, a w wymazie z gardła stwierdzono obecność dwoinek rzeżączki[18].   

 Mimo istnienia nielicznych doniesień o znajdowaniu DNA HIV w pre-ejakulacie[19], ryzyko zakażenia HIV w wyniku kontaktu pre-ejakulatu i wydzielin pochwy z błoną śluzową jamy ustnej jest szacowane jako niezwykle małe.

 W dalszym ciągu seks oralny uważany jest, zwłaszcza przez młodych ludzi, za bezpieczne zachowanie. W badaniach 16 – 18-latków prowadzonych w latach 2003-2005 w Wielkiej Brytanii wykazano, iż 56% ankietowanych uprawiało kontakty oralne, w tym 22% nie angażujących się dotąd w seks z penetracją, przy czym tylko 17% używało w kontaktach oralnych prezerwatyw, a jedynie 2% używało ich stale[ 20].
Podobnie badania 16 – 18-latków z Wielkiej Brytanii wykazały, że 56% ankietowanych doświadczyło fellatio lub cunnilingus, 22% z nich nie angażowało się wcześniej w kontakty seksualne z penetracją, przy czym tylko 17% używało w kontaktach oralnych prezerwatyw, a jedynie 2% używało ich stale[24].

Anilingus, czyli kontakty oralno-analne wiążą się z możliwością nabycia różnych chorób zakaźnych, nie tylko HIV. Przypadek zakażenia HIV w następstwie kontaktu oralno-analnego opisano w Wielkiej Brytanii[25]. Wielokrotnie opisywano przypadki przeniesienia tą drogą zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu A (HAV).  W 2005 r. zakażenia tym wirusem opisano w Kopenhadze, wśród mężczyzn utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami[26].

 Publikowane są doniesienia, że kontakty oralno-analne stwarzają także ryzyko zakażenia bakteriami Shigella, powodujących czerwonkę (wystarczy tylko 10 żywych bakterii do spowodowania klinicznych objawów infekcji),  a zakażenie HIV wydaje się zwiększać wrażliwość na zakażenie[27].

 Seks oralny jest znacznie mniej ryzykownym rodzajem aktywności seksualnej, niż analny i waginalny, jednak nie jest pozbawiony ryzyka przeniesienia zakażenia HIV. Ryzyko jest największe dla strony „czynnej”, której błona śluzowa jamy ustnej ma kontakt z nasieniem męskim. Ryzyko to można zmniejszyć poprzez używanie prezerwatyw smakowych, produkowanych specjalnie do seksu oralnego.oprac. dr n. med. Dorota Rogowska-Szadkowska
 data aktualizacji: luty 2013 r.

[2013-02-EDU-0024] 


BuenaIdea:
To jak jest z tym sexem oralnym wreszcie? Brak ryzyka czy jest ryzyko?

Lucyfer:
Jest napisane w jakich przypadkach jest ryzyko, wiec w czym problem?

BuenaIdea:
Tzn że tylko w prezerwatywie jest bezpieczny 🤔

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej