FORUM > WSZYSTKO O TESTACH

WYKRES ROZWOJU INFEKCJI HIV

(1/11) > >>

Eliska:
Oznaczone okienka serologiczne dla testow roznych generacji.


Powieksz obrazek klikajac w niego.

guest258:
  Widziałem wiele wykresów, jednak ten jest wyjątkowo przejrzysty, są w nim oznaczone okienka serologiczne dla badań, testów w kierunku HIV.

 Poniżej ogólny opis wykresu w czterech punktach:
 1. TESTY, BADANIA GENETYCZNE,
 2. TESTY PRZESIEWOWE 3 - IEJ ORAZ 4 - TEJ GENERACJI W KIERUNKU HIV,
 3. TESTY POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA
 
1. TESTY, BADANIA GENETYCZNE:

 Testy biologii molekularnej, badania tego typu polegają na wykrywaniu określonego materiału genetycznego w próbce. Szukanym kodem genetycznym może być np. fragment DNA lub RNA czynnika chorobotwórczego, takiego jak wirus HIV.

 Obecnie dostępnych jest wiele testów komercyjnych wykorzystujących m.in. techniki PCR, NAT, NASBA, bDNA.

 Okienko serologiczne od 10 dnia dla testów - badań molekularnych PCR HIV RNA. Detekcja HIV, wykrywanie HIV przez oznaczanie materiału genetycznego wirusa metodą PCR. Obecnie badania tą metodą ze względu na dość wysokie koszty nie stosuje się w pojedynczych przesiewowych badaniach diagnostycznych jako standardowej procedury.

 W PKD standartową procedurą w celach "przesiewowych" jest stosowanie bardzo skutecznych i tanich testów przesiewowych 4 - tej generacji, oczywiście TESTY 4 - TEJ GENERACJI NIE SĄ TESTAMI GENETYCZNYMI. Sprawdzają one, czy we krwi obecne są przeciwciała anty-HIV i antygen wirusa (białko p24) oraz używa się też niekiedy szybkie testy przesiewowe typu Rapid tj. szybkie testy na obecność przeciwciał 3 - ciej generacji, RAPID NIE JEST TESTEM GENETYCZNYM. Natomiast w krwiodawstwie obok testów 4 - tej generacji dodatkowo stosuje się też testy NAT, o tym szerzej poniżej.

 Polska jako jeden z pierwszych krajów na świecie wprowadziła rutynowe badania kwasów nukleinowych (NAT) dla dawców krwi. Badanie przesiewowe - rutynowe NAT stosowane jest powszechnie w polskim krwiodawstwie, zaznaczam, bezpieczeństwo przetaczania krwi zapewniło wprowadzenie do krwiodawstwa technik opartych na biologii molekularnej (NAT, nucleic acid tests). Metody te umożliwiają wykrycie wirusa po około 7 - 8 dniach od wniknięcia do organizmu. Zasady wykonywania technik NAT są dopracowane, przy zakażeniu HIV po 8 dniach badanie NAT wykaże zakażenie. Dlatego 10 dni od dnia zero jest pewne dla wyniku UJEMNEGO. Można jeszcze po MINIMUM 20 dniach od ryzyka wykonać 4 - tą generacje ale należy spodziewać się kolejnego minusa.
 W krajach Europy Zachodniej wprowadzano je w latach 1996–2003. W Wielkiej Brytanii zastosowanie technik NAT i testów wykrywających HIV Ag/Ab bardzo radykalnie zmniejszyło ryzyko zakażenia wirusem HIV. Precyzując, ryzyko zakażenia HIV w wyniku transfuzji krwi jest mniejsze niż 1 na kilka milionów tzn. zminimalizowano ryzyko prawie do zera.
 W polskim krwiodawstwie testy HIV Ag/Ab stosuje się od 2000 roku. Badania NAT w kierunku wykrywania RNA HIV są wprowadzane od połowy 2003 roku, a od 2005 roku obejmują każdego dawcę przy każdym oddaniu krwi, oczywiście dodatkowo krew badana też jest testem przesiewowym 4 - tej generacji tzw. HIV Ag/Ab.
 Jeszcze raz podkreślam, obecnie w Polsce HIV1/2, HCV, HBV badanie przesiewowe - metodą NAT wraz z testem 4 - tej generacji - HIV Ag/Ab są stosowane masowo w krwiodawstwie w celu wykrycia ewentualnego zakażenia.

 Badania ilościowe tj. PCR ilościowe - HIV RNA badanie ilościowe jest stosowane dla monitorowania zakażenia w celu możliwości leczenia.

 Natomiast PCR jakościowe bada czy we krwi jest obecność wirusa, okienko, w zasadzie od tygodnia wzwyż (7 - 10 dni od ryzyka). Zaleca się MINIMUM 10 DNI OD RYZYKA wykonać badanie.


 2. TESTY PRZESIEWOWE 3 - IEJ ORAZ 4 - TEJ GENERACJI W KIERUNKU HIV:

 Do badań przesiewowych masowo, powszechnie używa się testów 3 - ciej generacji np. szybkie testy Rapid oraz bardzo czułych wykonywanych na maszynach w systemie automatycznym testów 4 - tej generacji (stosowanie złożonych określanymi też połączonymi lub podwójnymi testami ELISA4 tzn. testami 4 - generacji wykrywających przeciwciała oraz antygen p24 pozwoliło w diagnostyce zakażeń na bardzo wczesne wykrycie bezobjawowego zakażenia).

 Z wykresu rozwoju infekcji HIV wynika jasno, że w przypadku zakażenia HIV test 4 - tej generacji wykonany od 20 dnia po ryzyku wykryje antygen p24 lub przeciwciała. Dając w wyniku plusa lub przynajmniej wynik niejasny jeżeli doszło do zakażenia.

 Oczywiście test tylko sygnalizuje, że coś jest nie tak. Następują potem testy potwierdzenia by wyeliminować ewentualnego fałszywego plusa który niekiedy może wypaść wcześniej w bardzo czułym teście przesiewowym tzn. czasami może pojawić się wynik fałszywie dodatni. Przesiewowy test 4 - tej generacji na wirus HIV wykrywa we krwi substancje przypominające przeciwciała HIV oraz antygen. Wynik fałszywie dodatni może być spowodowany ostrymi infekcjami wirusowymi, ciążą, szczepieniami, chorobami autoimmunologicznymi. Natomiast spożycie większej ilości alkoholu, nawet na kilkanaście godzin przed wykonaniem testu, może dać też wynik fałszywie dodatni. Przy ocenie wyników testu należy również uwzględnić wpływ szczepień ochronnych robionych w ostatnim czasie (szczepienia do 1 MIESIĄCA przed testem !!!), gdyż niekiedy może wyjść fałszywy plus sugerujący obecność przeciwciał.
W paru zdaniach ujmując. Wynik dodatni testu przesiewowego wcale nie oznacza zakażenia. Fałszywe plusy zdarzają się dość często i ich weryfikacja wymaga nieraz sporo czasu i badań testami. Wiele już było podobnych przypadków. Natomiast odwrotnie otrzymane minusy po minięciu okienka serologicznego zostają minusami. Wynika to z bardzo dużej czułości obecnie stosowanych testów przesiewowych 4 - TEJ GENERACJI.


 "Rekomendacje Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS

 Zasady testowania w kierunku zakażenia HIV – zalecenia.
 Bartosz Szetela, Łukasz Łapiński, Magdalena Ankiersztejn-Bartczak

 Każdy wynik dodatni testu przesiewowego, ze względu na możliwość uzyskania wyniku fałszywie dodatniego, wymaga potwierdzenia testem Western blot/LIA lub ewentualnie za pomocą testu molekularnego.

 Należy pamiętać, że dodatnia wartość predykcyjna (prawdopodobieństwo, że dodatni wynik jest rzeczywiście dodatni) pojedynczego testu przesiewowego w kraju o prewalencji HIV takiej jak w Polsce wynosi mniej niż 50%!

 W przypadku dwukrotnie dodatniego wyniku testu przesiewowego (drugie badanie należy wykonać z nowego pobrania krwi) należy wykonać badanie Western blot/LIA czyli test potwierdzenia. Jedynie na postawie dodatniego wyniku testu potwierdzenia można rozpoznać zakażenie HIV. W wyjątkowych sytuacjach klinicznych zakażenie HIV można rozpoznać w oparciu o wynik badania HIV-RNA, zawsze jednak pod nadzorem lekarza specjalisty.

Źródło:
 ZALECENIA PTN AIDS redakcja, Andrzej Horban, Regina Podlasin, Grażyna Cholewińska, Alicja Wiercińska-Drapało, Brygida Knysz, Małgorzata Inglot, Aleksandra Szymczak, Monika Bociąga-Jasik, Elżbieta Jabłonowska
 Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS Warszawa–Wrocław 2015
 wydawca: Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS 01-201 Warszawa, ul. Wolska 37"


 Wyniki UJEMNE uzyskane za pomocą testów przesiewowych 4 - tej generacji są wiarygodne. Test 4 - tej generacji w kierunku HIV jest praktycznie w 100 % skuteczny dzięki bardzo wysokiej czułości, oczywiście po minięciu MINIMUM 20 dniowego okienka serologicznego. Pojawienie się wyniku fałszywie ujemnego jest praktycznie niemożliwe.

 W wypadku wyników dodatnich "należy pamiętać, że dodatnia wartość predykcyjna (prawdopodobieństwo, że dodatni wynik jest rzeczywiście dodatni) pojedynczego serologicznego testu przesiewowego w kraju o prewalencji HIV takiej jak w Polsce wynosi mniej niż 50%! ZALECENIA PTN AIDS 2016"

 Poniżej, informacje o testach diagnostycznych przesiewowych w kierunku HIV zawarte w wydawnictwie Krajowego Centrum ds. AIDS agendy Ministra Zdrowia. Opracowanie Diagnostyka, profilaktyka, klinika i terapia zakażeń HIV/AIDS – współczesne możliwości i problemy pod redakcją Andrzeja Gładysza i Brygidy Knysz

 Rozdział 3
 Diagnostyka zakażeń HIV:
 dotychczasowa wiedza i nowe osiągnięcia mające wpływ na leczenie antyretrowirusowe
 Małgorzata Zalewska, Brygida Knysz

 Ze strony 47

 Testy diagnostyczne Testy przesiewowe

 Obecnie w badaniach przesiewowych stosowane są testy immunoenzymatyczne
 (EIA) III i IV generacji. Przy opracowaniu większości z nich uwzględniono odkrycie
 genetycznego zróżnicowania HIV, co oznacza, że możliwe jest wykrycie zakażenia
 HIV-1, HIV-2 oraz HIV-1 grupy O. Konstrukcja testów III generacji pozwala
 na stwierdzenie obecności przeciwciał anty-HIV klasy IgG oraz dodatkowo
 klasy IgM i dzięki temu na skrócenie „okienka serologicznego” do około 4 tygodni.
 W testach IV generacji oprócz przeciwciał można też oznaczyć obecność białka
 wirusowego (p24), co pozwala na dalsze ograniczenie „okienka serologicznego” do
 2–3 tygodni. Nowa wersja tych testów umożliwia rozróżnienie reaktywności związanej
 z obecnością przeciwciał od tej pochodzącej od antygenu p24. Współczesne
 testy IV generacji charakteryzuje bardzo wysoka czułość (99,78–100%) oraz swoistość
(99,5–99,93%). Materiałem do badań w testach immunoenzymatycznych jest
 osocze lub surowica.

 W europejskich rekomendacjach z 2008 r. dotyczących testowania zalecane
 jest używanie testów IV generacji, które pozwalają na wykrycie zakażeń HIV-1,
 HIV-2 oraz HIV-1 grupy O.

Źródło:
 www.aids.gov.pl/pobierz/1840/

 Jest to w formacie elektronicznym PDF, powyżej opinia profesora Andrzeja Gładysza w temacie testów 4 - tej generacji. Wydanie zostało sfinansowane przez Krajowe Centrum ds. AIDS ze środków Ministra Zdrowia. Copyright by Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2009. Wydrukowano we Wrocławskiej Drukarni Naukowej PAN, forma papierowa.
 (PDF) Książka - Krajowe Centrum ds AIDS na stronie www.aids.gov.pl/pobierz/1840/


 Aktualnie do diagnostyki przesiewowej w kierunku HIV stosuje się zarówno testy 3 - iej jak i 4 - tej generacji w systemie automatycznym oraz tzw. szybkie testy, tzw. szybkie testy (Rapid HIV test) dają możliwość wykrycia przeciwciał anty HIV 1/2. Cechuje je duża czułość diagnostyczna, skracają czas oczekiwania na wynik (w zależności od zaleceń producenta, sposobu pobrania krwi (z palca lub żyły) i dalszego przygotowania krwi do badania (badanie z pełnej krwi lub osocza) do około 15 - 40 minut od pobrania. Charakteryzują się wysoką jakością i zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić łatwość wykonania badania w przypadku niezbędnej szybkiej i dokładnej diagnozy. Istnieją także testy, w których używa się do wykrywania przeciwciał z innych płynów ustrojowych niż krew np. Oral Fluid Tests gdzie pobieranym materiałem jest płyn z jamy ustnej (nie ślina) lub test, kiedy zamiast krwi do badania używa się moczu - Urine Test. Czułość i swoistość testów przy zastosowaniu do badania moczu jest nieco mniejsza niż testów z krwi i płynów z jamy ustnej. Dodatnie wyniki tych testów wymagają także wykonania testu potwierdzenia WB, z tych samych próbek pobranych płynów ustrojowych.

 Testy z próbek wymazu jamy ustnej jak i moczu nie są stosowane w Polsce powszechnie, testy te popularne są w USA i w Kanadzie.

 Otrzymany minus testu przesiewowego 4 - tej generacji wykonanego po 20 dniach od ryzyka pozwala zapomnieć o HIV. Natomiast szybkie testy typu Rapid wykonane z pobranej krwi okienko minimum 42 dni od dnia zero. Testy typu Rapid z próbek moczu z powodu mniejszej czułości wymagają dłuższego okienka minimum 3 miesiące od ryzyka.
 Rekomendacje PTN AIDS z 2014
 3.2.2. Ograniczenia szybkich testów (typu Rapid)
 Ujemny wyniki szybkiego testu nie wyklucza możliwości zakażenia HIV:
- jeśli w badanej próbce stężenie przeciwciał anty-HIV jest małe z powodu ich niewytworzenia przez organizm (od momentu zakażenia upłynęło mniej niż 12 tygodni)
- lub test został przeprowadzony nieprawidłowo, niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta,
 - u osób w zaawansowanym stadium AIDS,
 - w wypadku mutacji wirusa (trudniej wykrywalnych przez test).

 Aby uniknąć powyższych słabości testów typu rapid np. gdyby test przypadkowo z braku wprawy przeprowadzony został nieprawidłowo, niezgodnie z instrukcją dostarczoną przez producenta dając w efekcie fałszywy wynik testu.

 Zawsze lepiej wykonać test w PKD lub profesjonalnym laboratorium gdzie są dostępne bardzo czułe testy 4 - tej generacji wykrywające też oprócz przeciwciał antygen p24 co daje możliwość wczesnego wykrycia zakażenia, praktycznie już od 20 dnia po ryzyku.
 " W europejskich rekomendacjach z 2008 r. dotyczących testowania zalecane jest używanie testów IV generacji, które pozwalają na wykrycie zakażeń HIV-1, HIV-2 oraz HIV-1 grupy O."

 WSPÓŁCZEŚNIE W DIAGNOSTYCE HIV NIE STOSUJE SIĘ TESTÓW 1 ORAZ 2 GENERACJI.

 Testy 3 - ciej generacji odżyły w postaci szybkich testów typu Rapid często są one tylko na przeciwciała.

 W wielu krajach obok szybkich testów powszechnie stosuje się 4 - tą generację. Test 4 - tej generacji poznajemy po nazwie i oznaczeniach. W testach 4 - tej generacji oznaczenie skrótowe Ag/Ab oznacza w nazwie Antigen (Ag) tj. antygen p24 (Ag) i Antibody (Ab) tj. przeciwciała (Ab). Testy 4 - tej generacji mają swoje nazwy firmowe np. nazwa Combo jednoznacznie oznacza ang. combined – połączony tj. połączone wykrywanie antygenu p24 oraz przeciwciał. Podobnie rzecz ma się z innym analogicznym testem 4 - tej gemeracji tj. Duo - para tzn. podwójne badanie antygen p24 i przeciwciał, inny producent ale parametry testu porównywalne.
 Combo, Combi, Duo to dobre testy 4 - tej generacji, powszechnie stosowane w Polsce.
 Możliwych nazw jest kilka, poniżej w nawiasach jest nazwa producenta przed nawiasem nazwa hadlowa testu 4 - tej generacji:

 Combo(Abbot) wykonywane na analizatorze ARCHITECT,
 Combi(Roche) wykonywane na analizatorze COBAS,
 Duo(BioMerieux) wykonywane na analizatorze VIDAS.

 Wynik testu przesiewowego może być:

niereaktywny czyli minus (UJEMNY)
 nieokreślony czyli niejasny (NIEUSTALONY)
 reaktywny czyli plus (DODATNI)


 Na stronie VIDAS® HIV DUO QUICK-Unikalna koncepcja testu , jest zamieszczony wykres określający okienka serologiczne w zależności od generacji testu.

 Zaznaczam, że praktycznie nie ma znaczenia jaka firma wyprodukowała test 4 - tej generacji jeżeli jest on stosowany w profesjonalnym laboratorium. Oznacza to niniejszym, że test dopuszczony jest przez Ministerstwo Zdrowia do stosowania i ma odpowiednie certyfikaty. Istotne natomiast jest by minęło minimum 20 dni od dnia zero oraz żeby był to koniecznie test 4 - tej generacji.

 W teście 4 - tej generacji wykrywanie antygenu p24 przeprowadza się równocześnie z wykrywaniem przeciwciał anty-HIV. Obecnie bardzo rzadko wykrywanie antygenu p24 wykonywane jest jako samodzielne badanie, kiedyś było stosowane częściej. Antygen p24 występują już około tygodnia po zakażeniu lecz może być go za mało dla przekroczenia progu czułości testu. Potem, od około 14 - 17 dnia jego ilość rośnie lawinowo, i na tym bazują testy 4 - tej generacji wykrywając białko p24 już po 2 - 3 tygodniach. Natomiast pierwsze wczesne przeciwciała IgM mogą pojawić się już po około 20 dniach od ekspozycji, czyli od około 20 dnia od dnia zero test 4 - tej generacji obok antygenu p24 wykrywać może również przeciwciała anty-HIV. Zaznaczam, nie tylko wykrywanie antygenu p24 ale też bardzo wysoka czułość dla przeciwciał IgM z wczesnego stadium infekcji tj. około 3 tydzień od ekspozycji, pozwala testom 4 - tej generacji na możliwość wykrywania zakażenia we wczesnej fazie. Są dwa rodzaje przeciwciał wytwarzanych w odpowiedzi na zakażenie: IgM (wczesna, krótkotrwała odpowiedź) i IgG (długotrwała odpowiedź).
 "Test 4 - tej generacji służy do oznaczenia obecności antygenu p24 oraz przeciwciał przeciw HIV ( IgM anty - HIV i IgG anty - HIV ) we krwi. Przeciwciała są to białka, które wytwarza organizm w odpowiedzi na zakażenie lub kontakt z drobnoustrojem lub obcą substancją. Przeciwciała dla HIV produkowane są w odpowiedzi na zakażenie wirusem HIV. Są dwa rodzaje przeciwciał wytwarzanych w odpowiedzi na zakażenie: IgM ( wczesna odpowiedź ) i IgG ( długotrwała odpowiedź ). Jako pierwsze we krwi pojawiają się przeciwciała IgM po około 3 tygodniach, a następnie zanikają w ciągu następnych kilku tygodni. Przeciwciała IgG pojawiają się około 4 tygodnia tj. nieco później niż IgM, ale pozostają obecne we krwi przez całe dalsze życie. Obecność przeciwciał IgM we krwi wskazuje na wczesne zakażenie HIV, natomiast przeciwciał IgG świadczy o trwającym zakażeniu."

 Niekiedy u fobików odżywa mit drugiego okienka diagnostycznego w testach 4 - tej generacji. Nie ma wtórnego, drugiego okienka serolgiczne w testach 4- tej generacji, dla braku wtórnego okienka serolgiczne kluczowe są przeciwciała IgM anty - HIV, nowoczesne testy 4 - tej generacji są tak czułe, że po 3 tygodniach wykrywają nawet bardzo małe ilości przeciwciał IgM anty - HIV. NALEŻY ZAZNACZYĆ, ŻE TESTY 4 - TEJ GENERACJI WYKRYWAJĄ NAWET BARDZO ŚLADOWE ILOŚCI ANTYGENU P24 ORAZ PRZECIWCIAŁ W TYM WCZESNYCH PRZECIWCIAŁ IgM. Na samym początku wprowadzenia testów 4 - tej generacji do użytku była w publikacjach związanych z testami podnoszona kwestia ryzyka tzw. drugiego okienka. Problem drugiego okienka firmy produkujące testy rozwiązały przez radykalne zwiększenie w testach 4 - tej generacji wykrywania wczesnych przeciwciał klasy IgM skierowanych przeciwko HIV. Zatem komplikację, ułomność tych testów zauważono i firmy zlikwidowały "lukę" drugiego okienka przez zwiększenie czułości w wykrywaniu wczesnych przeciwciał klasy IgM. Podkreślam, do czasu powstania przeciwciał we krwi antygen p24 jest cały czas wykrywany przez test 4 - tej generacji. W AKTUALNIE STOSOWANYCH TESTACH 4 - TEJ GENERACJI NIE MA DRUGIEGO OKIENKA, jest jedno okienko 20 dni bezpośrednio po ekspozycji.


 W temacie testów przesiewowych informacje z PTN AIDS.

 Badanie można wykonywać używając następujących testów:
∎ III generacji – umożliwia wykrycie przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach od
 zakażenia,
∎ tzw. IV generacji – umożliwia wykrycie antygenu p24 HIV już po 2-3 tygodniach
 od zakażenia i przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach.
 Ujemny wynik dowolnego z wyżej wymienionych testów po upływie 12 tygodni od
 ekspozycji wyklucza zakażenie HIV. W wyjątkowych sytuacjach (m.in. lekowa profilaktyka
 poekspozycyjna HIV, jednoczasowa koinfekcja HIV z HCV, EBV lub CMV) okres
 ten może ulec wydłużeniu do 6 miesięcy.

 http://www.ptnaids.pl/attachments/article/20/Rekomendacje%20PTN%20AIDS%202015.p df


 Obecnie stosowane testy 4 - tej generacji mają bardzo dużą czułość, test jest wstanie wykryć zakażenie dość wcześnie już od około 14 - 17 dnia po ryzyku, jednak aby uniknąć wyniku fałszywie ujemnego okno serologiczne dla testów 4 - tej generacji wynosi minimum 20 dni od dnia zero.


 3. TESTY POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA:

 Dodatni wynik testu przesiewowego musi być potwierdzony tzw. testem potwierdzenia, najczęściej wykorzystującym technologię EIA, wykrywającą przeciwciała przeciwko różnym grupom antygenów HIV, test potwierdzenia WB lub LIA.

Matt:

Źródło: https://www.who.int/hiv/pub/guidelines/hiv-testing-services/en/

guest1487:
Na wykresie powyżej podano okienko dla testów 4 - tej generacji wynoszące 14 dni. Obecnie stosowane testy 4 - tej generacji mają bardzo dużą czułość, test może, to jest wstanie wykryć zakażenie dość wcześnie już od około 14 - 17 dnia po ryzyku, jednak producenci testów zalecają wykonanie testów około 20 dnia od dnia od ryzyka. Zaznaczyć trzeba, że już w tym czasie w przypadku zakażenia jest we krwi naprawdę olbrzymia ilość antygenu p 24 który stanowi część wirusa.
 
Wykres info:

http://www.metromaleclinic.com/wp-content/uploads/2018/07/hiv-test-duration.png

Okienko "około" 3 tygodnia od dnia zero określili producenci testów 4 - tej generacji. Nie wzięli sobie tego określonego okresu czasu bez istotnego powodu. Oparli się na długotrwałych badaniach i wynikach praktycznych zastosowań tych testów. Skuteczność i wiarygodność tych testów przesiewowych jest bardzo wysoka, praktycznie pewniak przy minusie jak zostanie minięte 20  dyniowe okienko. Jak jest zakażenie test wykryje antygen p24, w tym czasie jest już ogromną ilość tego antygenu wielokrotnie przekraczającą czułość testu. Nie ma w zasadzie możliwości aby test nie wykrył antygenu p 24 w tej fazie zakażenia, ponieważ jeszcze raz podkreślam, w wypadku zakażenia już około 20 dnia poziom antygenu p24 w organizmie (krwi) jest bardzo wysoki (dla czytających ten wątek fobików precyzuję, że parę ewentualne mniej godzin brakujących do pełnych 20 dni nie ma znaczenia dla uzyskanego wyniku UJEMNEGO, oczywiście mowa o paru godzinach mniej a nie dniach).

Info:

https://portal.abczdrowie.pl/pytania/wykonanie-testu-iv-generacji-po-17-dniach-w-pkd

Producenci testów w swoich informatorach podają okienka dla swoich testów np. poniżej info graficzne dla  testów 4 - tej generacji,  znany producent podaje na wykresie okres okienka  około 3 tygodnia, co ciekawe nawet dla najnowszych zmodernizowanych testów 4 - tej generacji  (ADVANCED 4 generation   tj.  o większej czułości na obecność antygenu p24) nie jest to  2 tygodnie ale  około  20 dnia od ryzyka.  Pomimo zwiększenia czułości testów na antygen p24 okienko zawansowanych testów 4 - generacji nie uległo większej zmianie, ponieważ wirus musi się "namnożyć" a to wymaga czasu,   w związku z tym faktem  wszystkie najnowsze testy 4 - tej generacji obojętnie jakiego producenta  praktycznie działają podobnie tj. maja okienko wynoszące około 20 dni po ryzyku możliwej ekspozycji na zakażenie wirusem HIV.

Wykres okienek dla testów w kierunku HIV różnych generacji:

Wykres info:

http://www.biomerieux.pl/sites/subsidiary_uk/files/hivduo-ultra-graph.jpg

Źródło:

https://www.biomerieux.pl/diagnostyka-kliniczna/produkt/panel-vidas-hiv


Pozdrawiam

guest1487:
W uzupełnieniu, w zasadzie jedyna, wyjątkowa sytuacja kiedy test 4 - tej generacji wykonany po 20 dniach od dnia zero (ryzyka), może nie zasygnalizować zakażenia.

Sytuacja ta występuje w przypadku gdy jesteśmy w trakcie PEP, w tym czasie leki antyretrowirusowe blokują namnażanie się wirusa i mogą zatrzymać zakażenie. Przy PEP okienko testu przesiewowego w kierunku HIV jest  zawsze wydłużone. Jednak, jeżeli nie jest zastosowane PEP a doszło do zakażenia to około 20 dnia od ryzyka wirus "hula" na całego tj. intensywnie namnaża się i we krwi są już bardzo duże ilości antygenu p24 który test 4 - tej generacji musi wykryć i tym samym sygnalizuje zakażenie.

Oczywiście, podkreślam, wynik dodatni testu przsiewowego nie świadczy jeszcze o zakażenie, gdyż może być fałszywy ze względu na wysoką czułość testu, jedynie dalsza procedura potwierdzającą zakażenie specjalistycznymi testami w kierunku HIV daje ostateczny wynik.


Pozdrawiam

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej