FORUM > DZIECKO I HIV

JAK WYGLADA PORÓD Z HIV

(1/2) > >>

Eliska:
    Rekomendacje grupy ekspertow powołanych przez PTG w
zakresie perinatalnej transmisji HIV


Kobietom ciężarnym, których wynik testu jest pozytywny, należy zapewnić specjalistyczną, multidyscyplinarną ( ginekolog-położnik, specjalista chorób zakaźnych, zajmującego się terapią osób żyjących z HIV, pediatra) opiekę podczas ciąży i porodu.


Ośrodek sprawujący opiekę przedporodową (nasza macierzysta przychodnia)kieruje ciężarną HIV+ do oddziału referencyjnego w 36 tygodniu ciąży (listę ośrodków referencyjnych dla ciężarnych HIV+ w każdym województwie ustala konsultant wojewódzki w
dziedzinie położnictwa i ginekologii)

Monitorowanie i profilaktyczna terapia antyretrowirusowa (ARV).

Wszystkie ciężarne, u których wynik badania w kierunku HIV jest pozytywny – należy kierować do ośrodków referencyjnych


· Decyzję, co do momentu rozpoczęcia terapii antyretrowirusowej oraz sposobu jej stosowania i monitorowania podczas ciąży podejmuje lekarz chorób zakaźnych
specjalizujący się w terapii osób żyjących z HIV w oparciu o rekomendacje Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.


· W czasie ciąży obowiązuje standardowe monitorowanie terapii ARV tj. kontrola
liczby CD4 oraz wiremii (VL) co 12 tygodni, czyli w każdym trymestrze.

Ostatnie badanie VL-HIV należy wykonać w 36 tygodniu ciąży.

Badanie oporności należy wykonać gdy : leczenie jest nieskuteczne, suboptymalne oraz
gdy kobieta została zakażona przez partnera, u którego stwierdzono oporność na leki.

· Sposób stosowania profilaktycznej terapii ARV podczas porodu oraz u dziecka po porodzie powinien być ustalony wcześniej przez zespół sprawujący opiekę przedporodową (lekarz ginekolog i lekarz chorób zakaźnych, specjalizujący się w terapii osób żyjących z HIV). Oddział, w którym odbędzie się poród kobiety zakażonej HIV powinien odpowiednio wcześniej zabezpieczyć leki, które powinny być stosowane u matki podczas porodu i u dziecka po porodzie.


Opieka podczas porodu.

· Personel medyczny, który będzie sprawował opiekę nad rodzącą HIV+ powinien być o tym uprzedzony, posiadać dostęp do wyników badań oraz posiadać odpowiednie wyszkolenie w zakresie opieki nad kobietami zakażonymi HIV.
Zespół ten powinien również posiadać dostęp do zaleceń (plan porodu, zalecany sposób ukończenia ciąży, stosowanie ARV), ustalony wcześniej przez lekarzy sprawujących opiekę w ciąży (lekarz położnik i chorób zakaźnych).


· Wskazania do cięcia cesarskiego, ustalone przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, są takie same jak w przypadku kobiet niezakażonych HIV.


· Dodatkowo, cięcie cesarskie u kobiet zakażonych HIV należy wykonać:

- U wszystkich kobiet otrzymujących kombinowaną terapię antywirusową, u których
stwierdza się wykrywalny poziom wiremii (>50 kopii RNA HIV/ml)

· Elektywne cięcie cesarskie należy rozważyć u kobiet ze współistniejącym
zakażeniem HIV i HCV

· Elektywne cięcie cesarskie jest opcją dla kobiet z niewykrywalną wiremią, otrzymujących HAART ( wysoce aktywną terapię antyretrowirusową)

· Poród drogami i siłami natury u kobiet zakażonych HIV powinien być zalecany tylko w przypadku, gdy kobieta otrzymywała skojarzoną terapię antyretrowirusową (HAART) podczas ciąży i poziom wiremii jest
niewykrywalny.

· Podczas porodu należy unikać inwazyjnych procedur położniczych : amniotomii, elektrody bezpośredniej ze skalpu płodu, pobierania pH ze skalpu płodu, nacięcia krocza, kleszczy oraz próżniociagu położniczego.


Okres poporodowy

· Należy dołożyć wszelkich starań, aby jak najwcześniej po porodzie rozpocząć podawanie dziecku leków antyretrowirusowych. Dokładny czas rozpoczęcia profilaktycznej terapii ARV powinien być odnotowany w dokumentacji
medycznej, odpowiednio z wyjaśnieniem, jeżeli doszło do opóźnienia podawania
leków.


· Leki u noworodka powinny być stosowane odpowiednio do zaleceń PTNAIDS oraz
wcześniejszych ustaleń lekarzy sprawujących opiekę przedporodową.


· U noworodka należy pobrać badania, odpowiednio do zaleceń PTNAIDS w ciagu
pierwszych 5 dni życia,(przed wypisaniem z oddziału noworodkowego ). Wyniki badań u noworodka powinny być dostępne nie później niż w czasie 2-ch tygodni od pobrania i przekazane do ośrodka, który będzie sprawował dalszą opiekę nad dzieckiem.


· Należy unikać karmienia piersią. Matka zakażona HIV powinna otrzymać poradę w
zakresie sztucznego żywienia dziecka.


· U noworodków matek, u których nie wykonano badania w kierunku HIV podczas
ciąży, lub które odmówiły wykonania badania,
- należy wykonać test w kierunku
HIV po uprzednim poinformowaniu o tym matki dziecka (badanie rutynowe, jak
w przypadku np. fenyloketonurii)


· W przypadku, gdy test w kierunku HIV u noworodka jest dodatni – należy niezwłocznie powiadomić o tym rodziców dziecka oraz ordynatora oddziału położniczego.


· Przez cały czas opieki nad kobietą ciężarną zakażoną HIV i jej dzieckiem obowiązuje całkowita tajemnica lekarska dotycząca wyniku testu w kierunku obecności przeciwciał anty-HIV.


Postępowanie z noworodkiem matki zakażonej HIV:

Dokładne obmycie noworodka jak najszybciej po urodzeniu.

· Odessanie z górnych dróg oddechowych wód płodowych i innych wydzielin matki.

· Rozpoczęcie w ciągu 24 godzin po porodzie profilaktyki

· Unikane karmienia piersią.

· W ciągu pierwszych 24 godzin życia : szczepienie przeciwko wzw B, u dzieci matek HBsAg (+) łącznie z immunoglobuliną anty HBs (w ciągu 12 h). Nie należy szczepić BCG -
szczepienie BCG jest bezwzględnie przeciwwskazane u dzieci zakażonych HIV.

Decyzję o szczepieniu BCG podejmuje pediatra prowadzący dalszą opiekę nad dzieckiem po
wykluczeniu zakażenia HIV i wykonaniu próby tuberkulinowej.

· W pierwszych 2 dobach życia kontrola morfologii krwi obwodowej

· Do 5 doby życia - pierwsze badanie w kierunku zakażenia HIV.

Dalszą diagnostykę należy
uzgodnić z ośrodkiem prowadzącym opiekę nad dziećmi matek HIV(+).

Rozpoczęcie zapobiegawczego stosowania leków antyretrowirusowych nie wpływa na badania
diagnostyczne. Pierwsze badania należy wykonać w ciągu pierwszych 5 dni życia noworodka, są to :

* morfologia krwi obwodowej z rozmazem, oznaczenie liczby limfocytów CD4 i CD8,
hodowla wirusa, PCR HIV.

Krew musi być pobrana sterylnie, nie z pępowiny i w ciągu 24 godzin należy ją przetransportować do laboratorium.


Diagnostykę wczesną u wszystkich
noworodków i niemowląt w Polsce prowadzi Pracownia Diagnostyki Molekularnej
Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie tel. 022 33 55 238


Przyjmowanie leków antyretrowirusowych przez ciężarną, a następnie – noworodka wiąże się z
ryzykiem wczesnej, głębokiej niedokrwistości.

Noworodki objęte profilaktyką powinny mieć
skontrolowaną morfologię krwi w drugiej dobie życia, przed wypisem z oddziału
noworodkowego, a potem nie później niż w 14 dobie życia. W zapobieganiu niedokrwistości
należy wcześnie stosować preparaty żelaza i kwas foliowy. Pogłębianie się niedokrwistości jest wskazaniem do stosowania rekombinowanej erytropoetyny, może być konieczne uzupełniające
przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych.

Stosowanie trzylekowej profilaktyki u dziecka wymaga, poza badaniami diagnostycznymi w kierunku zakażeń wertykalnych, monitorowania glikemii, funkcji wątroby i nerek.

Dalsza opieka nad noworodkami urodzonymi przez matki zakażone HIV powinna przebiegać w
ośrodku referencyjnym.


Przed wypisaniem noworodka z oddziału noworodkowego należy uzgodnić termin wizyty w
ośrodku referencyjnym, nie później niż do 14 doby życia dziecka.


Profilaktyka u noworodka zależy od ryzyka zakażenia wertykalnego :

· Jeśli matka była leczona HAART, nie miała głębokiego niedoboru odporności i
wiremia VL-HIV RNA w 34 - 36 tygodniu ciąży była <50 kopii/ml oraz nie było
żadnych dodatkowych czynników ryzyka to noworodek może otrzymać tylko jeden
lek : Retrovir przez 4 – 6 tygodni.


· Jeśli w 34 - 36 tygodniu ciąży VL HIV> 50 kopii/ml i < 1000 kopii / ml, ciążę
ukończono planowym cięciem cesarskim to dziecko otrzymuje dwa leki: Retrovir i
Epivir przez 4 tygodnie


Dziecko otrzymuje 3 leki: Retrovir, Epivir i Viramune przez 2 tyg. a nastepnie przez
kolejne 2tygodnie tylko Retrovir i Epivir jeśli :

· w 36 tygodniu ciąży VL HIV RNA>1000 kopii/ ml lub nieznana wiremia

· VL HIV w 36 Hbd <50 kopii/ml ale obciążony poród: >4h od odejścia wód lub
krwawienie przed porodem lub wykonano amniotomię lub zastosowano kleszcze
albo próżniociąg, cięcie ze wskazań nagłych.

· profilaktykę zastosowano dopiero w czasie porodu lub tylko u noworodka
Jeśli wystąpił więcej niż jeden z w/w czynników ryzyka to rozważyć podanie
noworodkowi : Retroviru, Epiviru i Kaletry przez 4 tygodnie.

guest887:
Witam, jestem w 8 miesiącu ciąży, a od kilkunastu lat nosicielką hiv + hcv. Czytając to wszystko się gubię i jestem przerażona, chciałabym się dowiedzieć jak to wygląda w praktyce , bo niestety będąc kilkukrotnie w szpitalu z zdiagnozowaną cukrzycą ciążową (plus insuliny), widzę jaką niewiedzą i lękiem podchodzą do mnie lakarze .. chciałabym im pomóc ale żaden z nich tego co jest napisane wyżej nie przeczyta, w skrócie o czym powinnam im "przypomnieć" jak znajdę się już na porodówce? I jeszcze jedno, wiem że dzieciom wpisują do książeczki zdrowia "hiv plus", jakich argumentów powinnam użyć żeby jednak nam tego nie wpisali? Poza oczywistym że za dwa lata może się okazać, że dziecko jest zdrowe. Mam nadzieję, że ktoś mi odpowie, bo jestem załamana po tym co tu przeczytałam. Pozdrawiam

guest519:
Niewiele się orientuje w temacie ciąż u kobiet seropozytywnych. Dobrzeby było gdybys znalazła położnika, dla którego dodatnia matka nie jest nowością. Wydaje mi się również ze powinnaś znaleźć odpowiedni oddział porodniczy na którym będą leki antyretrowirusowe które podane zostaną dziecku po urodzeniu.

Klusia:
Chciałabym Ci pomóc (mam hiv i jestem matką)ale mój przypadek był taki ,że ja nie wiedziałam o hivie gdy byłam w ciązy-moge tylko Cie pocieszyć ,że dziecko urodziłam zdrowe i nie zakaziłam go.

guest1019:
Klusia, czyli dowiedziałaś się o + dopiero będąc w ciąży?

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej