FORUM > WSZYSTKO O TESTACH

TESTY IV-TEJ GENERACJI

(1/8) > >>

Eliska:
    "Diagnostyka laboratoryjna w kierunku hiv rozpoczęła się w 1985 r , kiedy to wprowadzono testy immunoenzymatyczne ( ang. enzyme immunoasay) - I-ej generacji. Do chwili obecnej stosuje się rutynową diagnostykę zakażeń hiv stosując testy EIA (enzyme immunoassay) lub ELISA (enzyme linked immunnosorbent assay) jako testy przesiewowe. W kolejnych latach, w miarę rozwoju diagnostyki w kierunku hiv, następne generacje testów umożliwiały coraz wcześniejsze wykrywanie przeciwciał.

Opracowano testy IV generacji (testy kombinowane), które nie tylko pozwalają na wcześniejsze w stosunku do testów III generacji wykrywanie przeciwciał anty HIV1/2, ale także na jednoczesne wykrywanie wirusowego białka – antygenu p24 (występuje on w surowicy krwi osób zakażonych w okresie przed serokonwersją, czyli przed możliwością wykrycia przeciwciał anty HIV w teście). Niektóre testy IV generacji dają możliwość wykrywania przeciwciał i białka łącznie, niektóre różnicują, co „wykryły” (przeciwciała czy antygen p24)."

W czasie zakażenia pierwotnego wykrycie przeciwciał może być niemożliwe, ponieważ są one albo nieobecne, albo ich ilość jest niższa niż czułość testów. Dlatego testy diagnostyczne powinny wykrywać zarówno przeciwciała, jak i antygen p24.

Stosowanie złożonych testów ELISA zwanych testami 4 - generacji wykrywających równocześnie przeciwciała oraz antygen p24 pozwala na bardzo wczesne wykrycie bezobjawowego zakażenia.

Dla bardzo czułego testu 4 - tej generacji badanie antygenu p24 tj. białka wirusowego rdzenia HIV1, które może być już wykrywalne dla testu około 7 - 8 dni po ekspozycji, a następnie pozostaje na wysokim poziomie przez 4 do 6 tygodni po ekspozycji tj. do czasu powstania przeciwciał (przeciętnie 20 - 35 dni).
" Po wtargnięciu wirusa do organizmu, już po upływie około 5 dni, zaczyna się uwalnianie do krwi obwodowej olbrzymiej ilości jego rdzeniowego białka P24 (rzędu kilku tysięcy tj. 1–4 tys. pg/ml). Białko P24 tj. antygen p24 jest już wykrywalne u większości osób zakażonych za pomocą testu 4 - tej generacji, tak naprawdę już w 7 - 8 dniu po ekspozycji ( informacja z KC ds. AIDS, oczywiście okienko serologiczne według producentów testów 4 - tej generacji wynosi minimum 14 - 17 dni od dnia zero i po tym czasie najwcześniej można wykonać test np. w PKD lub profesjonalnym laboratorium analitycznym. ZDECYDOWANIE JEST JEDNAK LEPIEJ jak minie 3 tygodnie od dnia zero, gdyż otrzymany wynik UJEMNY jest pewniejszy, warto się testować po minimum 20 dniach, gdyż test prawie na 100 % powinien wykazać plusa w wypadku infekcji, lub pokazać wynik nieokreślony tzw. niejasny. Wynika z tego, że test powinien coś zauważyć w wypadku zakażenia. Dlatego MINUSY nie zamieniają się w plusy. Dodam jeszcze, że konsultant z KC ds. AIDS jednoznacznie zapewnił, dużą skuteczność testów 4 - tej generacji wykonanych po 20 dniach, mają one zakładkę (zapas), ponieważ mogą przy swojej bardzo wysokiej czułości wykrywać antygen p24 już po paru dniach od zakażenia. Konsultant z KC ds. AIDS stwierdził, że wirus jest, albo go nie ma, jeżeli jest to wykryje z pewnością białko p24 część wirusa tj. antygen p24 w krwi, po okresie około 3 tygodnia od dnia zero. Natomiast termin trzech tygodni od ryzykownej sytuacji jest uznawany za wystarczający dla bardzo wysokiej pewności wyniku UJEMNEGO bliskiej 100%. Po 14 - 17 dniach od dnia zero ilość antygenu p24 w krwioobiegu sięga już kilku tysięcy kopii a czułość komponentu do detekcji P24 wynosi około 18pg/ml co oznacza że test jest w stanie wykryć szczątkowe ilości tego białka. "
Zmodernizowane tj. unowocześnione testy 4 - tej generacji wykrywają około 5 pg/ml Ag p24, natomiast testy 4 - tej generacji około 20 pg/ml Ag p24 ( Ag p24 - skrót antygen p24 ).
" Diagnostycznym dowodem fazy ostrej -początkowej- jest wykrywalne białko p24 (wartości rzędu 1–4 tys. pg/ml) = Braun JF. Antibody-negative but HIV RNA positive: is PHI in your differential? Primary HIV Infection PRN Notebook February 2002; 3-4. "

Podkreślam do czasu powstania przeciwciał we krwi antygen p24 jest cały czas wykrywany przez test 4 - tej generacji. Nie ma drugiego okienka, jest jedno okienko 3 tygodnie bezpośrednio po ekspozycji. Aby uniknąć wyniku fałszywie ujemnego okno serologiczne wynosi minimum 20 dni od dnia zero, żeby mieć czyste sumienie, polecam wykonanie testu 4 - tej generacji po minimum 3 tygodniach od dnia zero, chodzi też o HIV2. Ryzyko zakażenia w Polsce HIV2 jest bliskie zera, jednak jest to możliwe ( Polacy wyjeżdżają za granicę, mamy marynarzy, turyści coraz częściej przyjeżdżają, także bywają studenci z Zachodniej Afryki na wymianach międzynarodowych. ) . By była szansa wykrycia zakażenia HIV2 , test musi być wykonany po MINIMUM 3 tygodniach od dnia zero, ponieważ wtedy powinny być już tzw. WCZESNE przeciwciała anty - HIV2 ( klasy IgM anty - HIV2 ) , jeżeli doszło do zakażenia HIV2.


" W testach IV generacji oprócz przeciwciał można też oznaczyć obecność białka
wirusowego (p24), co pozwala na dalsze ograniczenie „okienka serologicznego” do
3 tygodni. Nowa wersja tych testów umożliwia rozróżnienie reaktywności związanej
z obecnością przeciwciał od tej pochodzącej od antygenu p24. Współczesne
testy IV generacji charakteryzuje bardzo wysoka czułość (99,78–100%) oraz swoistość
(99,5–99,93%). Materiałem do badań w testach immunoenzymatycznych jest
osocze lub surowica. "

Test 4 - tej generacji poznajemy po nazwie i oznaczeniach. W testach 4 - tej generacji oznaczenie skrótowe Ag/Ab oznacza w nazwie Antigen (Ag) tj. antygen p24 (Ag) i Antibody (Ab) tj. przeciwciała (Ab). Testy 4 - tej generacji mają swoje nazwy firmowe np. nazwa Combo jednoznacznie oznacza ang. combined – połączony tj. połączone wykrywanie antygenu p24 oraz przeciwciał. Podobnie rzecz ma się z innym analogicznym testem 4 - tej gemeracji tj. Duo - para tzn. podwójne badanie antygen p24 i przeciwciał, inny producent ale parametry testu porównywalne.

Combo, Combi, Duo to bardzo dobre testy 4 - tej generacji, powszechnie stosowane w Polsce. Poniżej przed nawiasem jest podana nazwa handlowa testu, nazwa handlowa to zastrzeżona nazwa testu nadawana przez oficjalnego producenta testu.
W nawiasach jest nazwa producenta wymienienionego testu 4 - tej generacji:

Combo (Abbot), testy na analizatorze ARCHITECT, analizatorem immunochemicznym.

Combi (Roche), testy na analizatorze COBAS, analizatorem immunochemicznym.

Duo (BioMerieux), testy na analizatorze VIDAS, analizatorem immunochemicznym.


Wykrywanie wirusowego białka – antygenu p24 jest możliwe już od 14 - 28 dnia od ekspozycji. Jeżeli chodzi o badanie antygenu p24 tj. białka p24 stanowiącego cześć wirusa HIV to najlepszym okresem jest okres 20 - 28 od dnia zero gdyż ILOŚĆ ANTYGENU W TYM CZASIE Z PEWNOŚCIĄ PRZEKROCZY PRÓG CZUŁOŚCI TESTU, FIZYCZNIE NIE MA MOŻLIWOŚCI by po tym czasie BYŁ WIRUS A NIE BYŁO ANTYGENU P24 lub przeciwciał. Oczywiście po około miesiącu od ekspozycji antygen p24 stopniowo zanika jest natomiast coraz więcej przeciwciał w odpowiedzi na zakażenie. U zdecydowanej większości ludzi wczesne przeciwciała IgM organizm wytwarza około 3 - 4 tygodnia, potem około 5 - 6 tygodnia wytwarza przeciwciała IgG. Tak jest u większości, są natomiast sporadyczne wyjątkowe sytuacje np. u narkomanów, że system odpornościowy jest całkowicie zniszczony, wtedy nie jest w stanie wytworzyć przeciwciał. JEDNAK NAWET W TAKIEJ SYTUACJI BRAKU WYTWORZONYCH PRZECIWCIAŁ TEST 4 - TEJ GENERACJI np. w 5 czy 6 tygodniu WYKRYWAŁ ANTYGEN P24. W medycynie są odnotowane przypadki, że mimo braku przeciwciał test 4 - tej generacji wykrywa antygen p24, jest to jeden z powodów dla których w Europie test 4 - tej generacji jest rekomendowany do stosowania jako test przesiewowy.

Wykrycie HIV za pomocą testów przesiewowych jest wiarygodne. Test 4 - tej generacji wykonany po 3 tygodniach od dnia zero na wirus HIV jest prawie w 100 % skuteczny, dlatego pojawienie się wyniku fałszywie ujemnego jest prawie niemożliwe. Czasami może pojawić się wynik fałszywie dodatni. Przesiewowy test na wirus HIV wykrywa we krwi substancje przypominające przeciwciała HIV. Wynik fałszywie dodatni może być spowodowany ostrymi infekcjami wirusowymi, ciążą, szczepieniami, chorobami autoimmunologicznymi.

W publikacjach pada wiele dat kiedy testy 4 - tej generacji dają praktycznie pewny wynik UJEMNY np: 14, 17, 20 - 21 ( trzy tygodnie ) , 28 dni, oraz 6, 8, 12, 24 tygodnie. Organizacja WHO ustaliła 6 tygodniowe okienko.  Testy 4 - tej generacji dostępne są powszechnie tylko w Europie i Japonii. Przepisy WHO obowiązują cały świat nikt nie wnika w to, że u nas są dostępne super czułe testy 4 - tej generacji wykonywane na maszynach.
Przeprowadziłem rozmowę z lekarzem zakaźnikiem. Dziwił się on dlaczego straszy się ludzi zmianą wyniku po trzech miesiącach. Ludzie ze strachu dostają biegunki, wysypki itp. biorą je za objawy HIV. Nie mają pojecia, że możliwość zmiany wyniku UJEMNEGO po 20 dniach od tzw. dnia zero jest w praktyce testów 4 - TEJ GENARACJI niespotykane.

Można potwierdzić test po trzech miesiącach, ale test 4-tej generacji wykonany po 20 dniach tj. 3 tygodniach z wynikiem UJEMNYM powinien pozwolić spać spokojnie, a ludzie popadają w NERWICĘ LĘKOWĄ ( mają urojone objawy HIV ) w oczekiwaniu na pełne 12 tygodni, mając praktycznie pewny UJEMNY wynik testu.

Uzupełniając wątek lekarz zakaźnik stwierdził, że lepiej wykonać test po 20 dniach a nie po 14 dniach od dnia zero., co ciekawe w punktach PKD zdecydowanie sugerują też 3 tygodnie zamiast 2 tygodni, przy wczesnym teście 4-tej generacji wykrywającym zakażenie. Wszystko jest proste, wynik UJEMNY testy 4 - tej generacji po 3 lub więcej tygodniach praktycznie nie ulega zmianie. Test 4 - tej generacji faktycznie jest praktycznie pewny już po 3 tygodniach od ekspozycji na przeszło 99 %, podkreślam przy otrzymanym wyniku UJEMNYM, ponieważ wykrywa antygen p24 oraz wczesne przeciwciała IgM HIV1 i HIV2 .


Reasumując, najczęściej wykrywanie antygenu p24 przeprowadza się równocześnie z wykrywaniem przeciwciał anty-HIV, w teście złożonym 4 - tej generacji. Bardzo rzadko wykrywanie antygenu p24 wykonywane jest jako samodzielne badanie, kiedyś było stosowane częściej. Antygen p24 występują już około tygodnia po zakażeniu lecz może być go za mało dla przekroczenia progu czułości testu. Potem, od około 14 - 17 dnia jego ilość rośnie lawinowo, i na tym bazują testy 4 - tej generacji wykrywając białko p24 już po 2 - 3 tygodniach. Zaznaczam, że pierwsze wczesne przeciwciała IgM mogą pojawić się już po 3 tygodniach, czyli od około 3 tygodni tj. 20 - 21 dni od dnia zero test 4 - tej generacji może obok antygenu p24 wykrywać również antyciała anty-HIV. Podkreślam, do czasu powstania przeciwciał we krwi antygen p24 jest cały czas wykrywany przez test 4 - tej generacji. Nie ma drugiego okienka, jest jedno okienko 3 tygodnie bezpośrednio po ekspozycji. Aby uniknąć wyniku fałszywie ujemnego okno serologiczne wynosi minimum 20 dni od dnia zero.

Tak więc warto wytrzymać 3 tygodnie i wykonać przesiewowy test 4 - tej generacji po upływie podkreślam MINIMUM 20 dni od ekspozycji, ponieważ po tym czasie wykrycie zakażenia jest praktycznie pewne. Oczywiście wszystkie testy przesiewowe w tym testy 4 - tej generacji wymagają koniecznie potwierdzenia np. testem WB, żeby można było postawić diagnozę o zakażeniu, ponieważ zdarzają się fałszywe plusy. Fałszywych minusów po minięciu 3 tygodniowego okienka w praktyce stosowania testów 4 -tej generacji nie odnotowuje się.


P.S. Na stronie VIDAS® HIV DUO QUICK-Unikalna koncepcja testu , jest zamieszczony wykres określający okienka serologiczne testów.

Podkreślam też, że nie ma praktycznie znaczenia jaka firma wyprodukowała test 4 - tej generacji jeżeli jest on stosowany w profesjonalnym laboratorium. Oznacza to niniejszym, że jest ten test dopuszczony do stosowania przez Ministerstwo Zdrowia i ma odpowiednie certyfikaty. ISTOTNE jest by minęło minimum 3 tygodnie od dnia zero oraz żeby był to koniecznie test 4 - tej generacji. Test 4 - tej generacji poznajemy po oznaczeniach, w testach 4 - tej generacji oznaczenie skrótowe Ag/Ab oznacza w nazwie Antigen (Ag) tj. antygen p24 (Ag) i Antibody (Ab) tj. przeciwciała (Ab).Testy 4 - tej generacji są stosowane w Polsce od przeszło 10 lat, już wtedy tj. przeszło 10 lat temu ich skuteczność w wykrywaniu zakażenia była uznawana na 3 tygodnie od ekspozycji, chociaż oficjalnie dalej w Polsce obowiązują wytyczne WHO w sprawie okienek, takie kuriozum...


Poniżej w temacie testów w kierunku HIV stosowanych w Polsce:

" Wykrywanie zakażenia HIV jest prowadzone przede wszystkim testami przesiewowymi wykrywającymi przeciwciała HIV. Wykonywane są badania testami ELISA, a wyniki dodatnie czy też wątpliwe są weryfikowane testami potwierdzenia Western blot. W chwili obecnej są dostępne na świecie i również w Polsce testy przesiewowe ELISA IV generacji, które wykrywają zakażenie HIV już po 3 tygodniach od zakażenia."

Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia - z upoważnienia ministra - na zapytanie nr 2368 w sprawie zachorowalności na HIV i wczesnego zdiagnozowania tej choroby
Sekretarz stanu Ewa Kralkowska
Warszawa, dnia 21 listopada 2003 r.

W temacie testów przesiewowych informacje z PTN AIDS.

Badanie można wykonywać używając następujących testów:
∎ III generacji – umożliwia wykrycie przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach od
zakażenia,
∎ tzw. IV generacji – umożliwia wykrycie antygenu p24 HIV już po 2-3 tygodniach
od zakażenia i przeciwciał anty-HIV po 4-12 tygodniach.

Wiele osób zasypuje mnie też pytaniami kiedy test np. 20 czy 21 dzień od ryzyka. Nie ma to znaczenia tj. wystarczy wykonać test 4 - tej generacji w 20 dniu lub więcej od dnia ryzyka.

Obecnie stosowane testy 4 - tej generacji mają bardzo dużą czułość, test jest wstanie wykryć zakażenie dość wcześnie już od około 14 - 17 dnia po ryzyku, jednak aby uniknąć wyniku fałszywie ujemnego okno serologiczne dla testów 4 - tej generacji wynosi minimum 20 dni od dnia zero.


P.P.S. Dla wielu ludzi robiących wczesne testy w kierunku HIV chodzi o termin na test w miarę szybki od ryzyka a zarazem dający bardzo dużą możliwość na wykrycie zakażenia. Dla zadających pytanie, od kiedy w miarę wcześnie jest sens zrobić test na HIV1/2. Odpowiedź jest następująca , po upływie 3 tygodni, gdyż z pewnością wykryje HIV1 oraz jest bardzo duża możliwość na wykrycie HIV2.

Ludzie nie mogą wytrzymać 2 tygodnie to jak im kazać czekać 6, 8, 12 tygodni od dnia zero. Dlatego dla testów 4 - TEJ GENERACJI termin 3 tygodni na wczesny test jest optymalny. Naprawdę dając realną, bardzo dużą możliwość na wykrycia HIV2 i pewność dla HIV1.

Konkluzja jest taka, że przy wyniku Ujemnym test 4 - TEJ GENERACJI jest pewny na przeszło 99 % , bardzo blisko 100 % już po 3 tygodniach (20 - 21 dniach od dnia zero), jak pisałem powyżej uznaje się termin 20 dni od dnia zero za praktycznie pewny, podkreślam przy wyniku UJEMNYM. Wynik UJEMNY testu 4 - tej generacji po 3 tygodniach praktycznie nie ulega zmianie. Rozpoznanie zakażenia na tym etapie polega na stwierdzeniu obecności antygenu p24 tj. BIAŁKA P24 we krwi lub przeciwciał anty - HIV co jest sygnałem obecności wirusa w badanej krwi.

Prawdopodobieństwo zmiany wyniku UJEMNEGO testu 4 - tej generacji wykonanego 20 dni od dnia zero jest takie jak teoretyczne prawdopodobieństwo upadku satelity lub meteorytu z kosmosu na głowę, jest to niby możliwe ale w Polsce nie słyszałem o takim przypadku ( w teorii taka możliwość istnieje , praktycznie takiego przypadku w naszym kraju nie było ). Jak się ma wynik UJEMNY testu 4 - TEJ GENERACJI wykonanego po 20 lub więcej dniach od dnia zero można być spokojnym.

Sprawa jest prosta po 3 tygodniach obecne czułe testy wykrywają wirusa u przeszło 99 % ludzi, pozostałe terminy np. 12 tygodni są przeznaczone dla wyjątkowych, marginalnych przypadków np. czynnych narkomanów dla nich okienko jest wydłużone. Jednak przeciętnie okienko wynosi 20 dni.

Warto zaznaczyć, ze jeżeli nastąpi bardzo rzadko występujący "przypadek późniejszej serokonwersji" to test 4- TEJ GENERACJI wykryje wcześniej antygen p24 HIV1.

Testy 4 - tej generacji są używane w Polsce od kilkunastu lat natomiast od paru lat są powszechnie stosowane w diagnostyce HIV. Obecnie są zmodernizowane i jeszcze bardziej czułe w wykrywaniu antygenu p24 HIV1 oraz przeciwciał HIV1/2.


Powieksz obrazek klikajac w niego.

guest488:
Witam, miałem ryzykowną sytuację jak się okazało z panną z Afryki. Doczytałem, że w takim wypadku istnieje ryzyko zakażenia hiv2. Czy mogę poprosić o więcej informacji na temat testów? Np jakie jest okienko serologiczne dla hiv2

Lucyfer:
Okienko dla HIV2 to 12 tygodni.
Również test 4 generacji.

guest488:
Czyli prze 12 tyg robienie testów nie ma sensu? Albo inaczej czytając o testach 4 generacji wywnioskowałem, że po 4 tygodniach od ryzyka powinny one wykryć przeciwciała hiv2. Dodam, że nie jestem narkomanem, raczej nie choruję tzn. przeziębienie od czasu do czasu a jakaś grypa raz na dwa trzy lata. :)przez natłok wyczytanych informacji czytam pytanie i ji poprawiam. Wirus hiv2 nie wytwarza białka tak jak hiv1. Trochę stresuje mnie ta sytuacja, jak postępować?

Lucyfer:
A ty co tydzień byś chciał test?
Pierwszy po 3 tygodniach minimum, potem po 12.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej