FORUM > INNE CHOROBY

KŁYKCINY KOŃCZYSTE

(1/1)

Eliska:
Kłykciny kończyste są jedną z najczęściej diagnozowanych chorób wenerycznych. Szacuje się, że blisko 2% aktywnych seksualnie ludzi jest nosicielem tej choroby – zazwyczaj jednak wiele osób nie uświadamia sobie, że zaraża swoich seksualnych parterów, bowiem w połowie przypadków choroba ma przebieg bezobjawowy. Sam wirus brodawczaka ludzkiego, który jest sprawcą choroby, może pozostać w organizmie w stanie utajonym blisko 15 lat! Przez ten czas osoba zarażona jest nosicielem tego wirusa i zaraża nim osoby, z którymi utrzymuje kontakty płciowe.

Podstawowe informacje o chorobie

Kłykciny kończyste nazywane są również brodawkami płciowymi – z całą pewnością ta druga nazwa więcej mówi o tym, jak wygląda choroba. U osoby zarażonej brodawczakiem (najczęściej wirusem HPV-6 i HPV-11), zmiany chorobowe pojawiają się na narządach płciowych – przyjmują one postać narośli o szarym lub cielistym kolorze.

Choroba dotyka najczęściej osoby młode, znajdujące się między 17 a 33 rokiem życia. Do zarażenia brodawczakiem dochodzi najczęściej w wyniku kontaktów płciowych z osobą zarażoną, choć istnieje ryzyko infekcji pośredniej (np. kontakt z ręcznikiem osoby chorej, na której znajduje się wirus HPV). Właśnie drogą pośrednią najczęściej zarażają się dzieci rodziców, będących nosicielami wirusa brodawczaka.

Kłykciny kończyste mogą pojawiać się w różnych miejscach w okolicach narządów płciowych. U kobiet najczęściej można zauważyć je w okolicach krocza i odbytu oraz na wargach sromowych. Z kolei u mężczyzn brodawczak wywołuje zmiany chorobowe na wewnętrznej stronie napletka lub na żołędziu. Kłykciny mogą pojawić się nie tylko w okolicach dróg rodnych, ale też w jamie ustnej. Ich nasilenie może być różne – od pojedynczych i ledwo widocznych narośli, aż po sporej wielkości zmiany chorobowe.

Diagnoza i leczenie

Występowanie kłykcin kończystych zazwyczaj diagnozowane jest na podstawie wywiadu lekarskiego, przeprowadzonego z pacjentem oraz oglądu zmienionych chorobowo miejsc. W przypadku wątpliwości, czy rzeczywiście mamy do czynienia z kłykcinami, lekarz może zlecić zrobienie badania histopatologicznego, które potwierdzi postawioną diagnozę i wykluczy możliwość, że zmiany mają charakter nowotworowy. Gdy choroba nie daje zewnętrznych objawów, najczęściej do jej rozpoznania dochodzi w wyniku okresowego badania cytologicznego.

Niestety, do dnia dzisiejszego nie wynaleziono skutecznego sposobu na wyeliminowanie z organizmu wirusa HPV, który jest odpowiedzialny za występowanie kłykcin kończystych. Można jednak walczyć z chorobą poddając się terapii, która likwiduje objawy choroby. Sposób leczenia kłykcin dobrany jest do wielkości zmian chorobowych, występujących u pacjenta, oraz ich lokalizacji. Biorąc te informacje pod uwagę, medyk może zalecić następujące metody leczenia:

-leczenie zachowawcze, polegające na nakładaniu na miejsca zmienione chorobowo przepisanych przez lekarza preparatów (najczęściej są to maści),
-leczenie zabiegowe, w wyniku którego zmiany chorobowe zostają usunięte w wyniku poddania chorego zabiegowi z użyciem lasera,
-leczenie mieszane łączy w sobie obie opisane powyższe metody,
-leczenie farmakologiczne – polega na podawaniu choremu odpowiednich leków, mających zwiększyć jego odporność

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej