LEKI ANTYRETROWIRUSOWE

Leki antyretrowirusowe ( ARV, HAART ) – rozróżniamy 5 głównych grup leków ARV:

  • inhibitory proteazy
  • nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
  • nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy
  • inhibitory wejścia
  • inhibitory integrazy.

Dodatkowo są jeszcze :

  • leki złożone
  • wzmacniacze ( leki wspomagające działanie innych leków ARV ).

Pierwsze 3 grupy leków działają już po wniknięciu wirusa do komórki z markerem CD4, inhibitory wejścia  uniemożliwiają wniknięcie wirusa do limfocytów CD4 – pozytywnych, natomiast inhibitory integrazy hamują łączenie porgenomu wirusa z genomem nosiciela. Leki złożone to kilka rodzajów leków w jednej tabletce, co ułatwia dozowanie i upraszcza życie ludziom seropozytywnym.

 

INHIBITORY PROTEAZY

agenerase 50      agenerase 150   Agenerase®  – postać płynna ( 15mg) lub  kapsułki ( 50mg; 150 mg) – Amprenawir

 

aptivus 250  Aptivus® – postać płynna ( 150 mg/ml) lub kapsułki ( 250 mg ) – Tipranavir

 

crixivan 100    crixivan 200     crixivan 333     crixivan 400   Crixivan® – kapsułki ( 100 mg; 200 mg; 333 mg; 400mg ) – Indinavir

 

  invirase 500   Invirase® – kapsułki ( 200 mg; 500 mg) – Sakwinawir

 

NDC 0074-6799-22, Kaletra, 200 mg / 50 mg, side 1 is corporate logo Abbott KA,  Kaletra® – dwa połączone inhibitory proteazy, lopinawir nie jest dostępny osobno ( 100 mg+ 25mg; 200 mg+ 50 mg) – Lopinawir + rytonawir

 

  Lexiva® ( 700 mg) – Forsemprenawir

 

norvir 1 norvir   Norvir® ( 100 mg) – Rytonawir

 

viracept 250 viracept 625  Viracept® ( 250 mg; 625 mg) – Nelfinawir

 

prezista 150prezista 400prezista 600  Prezista® ( 150 mg;300mg. 400 mg; 600 mg ) – Darunawir

 

prezcobix  Prezcobix®( 800 mg + 150 mg ) – Darunawir + cobicistat

 

    Brecanawirw fazie testów.

 

NUKLEOZYDOWE INHIBITORY ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY

 

  Combivir® ( 300 mg+ 150 mg) lub Lazivir® ( 300 mg + 150 mg) – Zydowudyna + Lamiwudyna

  Emtriva® – kapsułki ( 200 mg) lub roztwór ( 10 mg/ml) – Emtricytabina

Epivir 150 mgzeffix  Epivir®  – tabletka ( 150 mg) , roztwór ( 10 mg/ml) lub Zeffix® ( 100 mg) – Lamiwudyna

epzicom  Epzicom™ ( 600 mg + 300 mg) – Abakawir + Lamiwudyna

retrovir 100retovir 250  Retrovir® kapsułki ( 100 mg; 250 mg) , roztwór ( 50 mg/ 5 ml) , koncentrat do sporządzania roztworu ( 200 mg/ 20 ml) – Zudowudyna

trizvir  Trizivir® ( 300 mg +300 mg + 150 mg) – Abakawir + Zydowudyna +Lamiwudyna

 

  Truvada® ( 300 mg + 200 mg) – Tenofowir dizoproksil + Emtricytabina

videx 400  Videx® kapsułka ( 125 mg; 200 mg; 250 mg; 400 mg) lub koncentrat ( 2 g ) – Didanozyna

 

  Viread® tabletki (  150 mg; 200 mg; 250 mg; 300 mg ) lub puder ( 40 mg/ 1 g ) – Tenofowir dizoproksil

 

zerit 15 zerit 20 zerit 30 zerit 40  Zerit® kapsułki ( 15 mg; 20mg; 30 mg; 40 mg) lub puder ( 1 mg/ ml ) – Stawudyna

  Ziagen® tabletki ( 300 mg) lub roztwór doustny ( 20 mg/ ml) – Abakawir

 

Dekselwucytabina – w fazie eksperymentów

Alowudyna – w fazie eksperymentów

Amdoksowir – w fazie eksperymentów

Elwucytabina – w fazie eksperymentów

Hivid® –  zaprzestano używania i produkcji – Zalcytabina

 

NIENUKLEOZYDOWE INHIBITORY ODWROTNEJ TRANSKRYPTAZY

 

edurant  Edurant® ( 25 mg )  – Rilpiwiryna


intelence  Intelence® ( 100 mg )  – Etrawiryna

Rescriptor 100 mg rescriptor 200  Rescriptor® ( 100 mg; 200 mg) – Delawirydyna

 

sustiva  Sustiva® ( 600 mg) – Efawirenz

 

viramune  Viramune® (200 mg) tabletki lub zawiesina (50 mg/5 ml) – Newirapina

 

INHIBITORY WEJŚCIA

Fuzeon® ( 90 mg/ ml) zastrzyki – Enfuwirtyd

  Celsentri® (Selzentry®)  ( 150 mg; 300 mg) – Marawirok

 

INHIBITORY INTEGRAZY

 

NDC 0006-0227-61, Isentress, 400 mg, Tablet, side 1 is 227,   Isentress® ( 400 mg) – Raltegrawir

 

tivicay  Tivicay® ( 50 mg) – Dolutegrarvir

vitekta  Vitekta® ( 85 mg; 150 mg ) – Elvitegravir

 

LEKI ZŁOŻONE

 

atripla  Atripla® (600 mg + 200 mg + 300 mg)  –  Sustiva® +Emtriva® + Viread®

complera  Eviplera® (Complera®) ( 25mg + 300 mg + 200 mg)  – Edurant® + Viread® + Emtriva®

genvoya  Genvoya® ( 150 mg + 150 mg + 200 mg + 10 mg ) – elvitegravir +cobicistat + Emtriva® + tenofovir alafenamide fumarate

stribild  Stribild® ( 150 mg +150 mg + 200 mg + 300 mg)  – cobicistat + elvitegravir + Emtriva® + Viread®

 

triumeq  Triumeq®( 50 mg + 600 mg +300 mg) –  Tivicay® + Ziagen® + Epivir®

 

WSPOMAGACZE – leki wspomagające działanie leków ARV:

 

norvir norvir 1  Norvir®  ( 100 mg)  – ritonavir

 

tybost  Tybost® ( 150 mg)  – cobicistat