TEST KROK PO KROKU

W Polsce można zrobić test w kierunku HIV w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, a także w publicznych i prywatnych placówkach służby zdrowia.
Test musi być wykonany za naszą wiedzą i zgodą, chyba że sąd wydaje nakaz w tej sprawie, bądź dana osoba jest nieprzytomna, a diagnostyka – niezbędna. Warto zrobić test w miejscu, w którym dostępne jest także poradnictwo. Rozmowa ze specjalistą przed testem pozwoli dobrze oszacować ryzyko i omówić możliwe wyniki, a rozmowa po teście – zinterpretować wynik i przedyskutować zasady profilaktyki w przyszłości. W każdym z polskich PKD zatrudnieni są certyfikowani doradcy, którzy mają kwalifikacje do prowadzenia rozmowy przed i po teście na HIV.
Żeby mieć całkowitą pewność, co do wyniku, trzeba przestrzegać kilku podstawowych zasad i posiadać podstawową wiedzę o potencjalnych zagrożeniach

Wizyta w Punkcie Konsultacyjno-Diagnostycznym (PKD)

Do zrobienia testu nie trzeba się przygotowywać. Nie trzeba też być na czczo. Dobrze jest natomiast nie pić alkoholu przed badaniem. Podczas rozmowy przed testem doradca zadaje pytania, które mają posłużyć nakreśleniu pełnego obrazu indywidualnej sytuacji danej osoby. Można odmówić odpowiedzi, ale warto wiedzieć, że doradca zobowiązany jest do tajemnicy zawodowej, a badania są wykonywane bezpłatnie i anonimowo. Po rozmowie i decyzji o wykonaniu testu, pielęgniarka pobiera niewielką ilość krwi.

Następnego dnia pracy punktu można osobiście odebrać wynik. Odbierający może skorzystać z poradnictwa, którego celem jest omówienie testu. Jeśli wynik jest ujemny i minęło 12 tygodni od ostatniej sytuacji ryzykownej, nie doszło do zakażenia. Nie daje to jednak pewności, że nie mieliśmy kontaktu z wirusem, a tylko że nie doszło do jego wniknięcia do organizmu.

Warto jednak wiedzieć, że nawet dodatni wynik testu przesiewowego (sprawdzającego przeciwciała i ewentualnie również antygen p24), nie świadczy jeszcze o zakażeniu. Takie badanie zawsze musi być potwierdzone testem Western Blot (WB). W PKD jest on wykonywany zazwyczaj z tej samej próbki krwi. Dopiero wynik dodatni (WB) jest potwierdzeniem zakażenia. Na potwierdzenie czeka się od kilku dni do kilku tygodni, w zależności od miejsca badania.

Doradca wydający wynik dodatni WB przekazuje podstawowe informacje na temat życia z HIV. Dziś zakażenie nie jest już wyrokiem śmierci, a im szybciej dowiemy się, że jesteśmy osobami seropozytywnymi, tym szybciej objęci będziemy bezpłatną opieką medyczną, zakażenie będzie monitorowane i w odpowiednim momencie możliwe będzie wdrożenie leczenia.

W celu dalszego pokierowania do specjalistycznej poradni, doradca proponuje rozkodowanie wyniku i wypełnienie skierowania do poradni. Należy podkreślić, że żadne dane osobowe nie zostają w punkcie. Skierowanie z danymi osobowymi otrzymuje pacjent. Ani w punkcie ani w laboratorium nie jest podawane imię ani nazwisko osoby, która otrzymała wynik dodatni.

Test w placówce służby zdrowia

Test można zrobić w poradniach, szpitalach i placówkach prywatnych. Często jednak placówki te nie oferują poradnictwa, a testy w kierunku HIV są płatne. Zazwyczaj trzeba podać swoje imię i nazwisko, co powoduje problemy w przypadku wyniku dodatniego.

Uwaga! W przypadku wyniku dodatniego należy zawsze sprawdzić czy był wykonany test Western Blot.

Niestety ciągle zdarzają się przypadki, że osoby otrzymują wynik pozytywny testu przesiewowego z informacją, że są zakażeni. Laboratorium nie powinno wydać wyniku nie potwierdzonego. W niektórych przychodniach pobierana jest dodatkowa opłata za test WB.

Istotną okolicznością jest fakt, że nie zawsze placówki mają wykwalifikowany personel do udzielenia poradnictwa około testowego, a fakt uzyskania wyniku dodatniego jest dużym zaskoczeniem zarówno dla badanego jak i dla samego personelu. Jeśli mamy wątpliwości odnośnie wyniku, zawsze można zgłosić się na rozmowę do punktu testowania. Doradca pomoże nam zinterpretować wynik.

Bez względu na to, gdzie robimy test i jaki otrzymamy wynik trzeba pamiętać, że testowanie się w kierunku HIV to nie jest profilaktyka. Jeśli już podjęliśmy zachowanie ryzykowne, test nie uchroni nas przed zakażeniem. Jednak dzięki wczesnej diagnostyce możemy uchronić przed zakażeniem naszego partnera i dać sobie szansę na skuteczne leczenie.

Info: Magdalena Ankiersztejn-Bartczak, pedagog, edukator seksualny, konsultant, doradca HIV/AIDS
http://leczhiv.pl